Stöldskydd

security
Om cykel, kärra eller annan utrustning blir stulen under
hyrestiden ersätts densamma av kunden till sitt fulla värde.

Om kunden vid avhämtandet erlagt stöldskyddsavgift med
50 kr/hyresföremål betalar kunden endast en självrisk för
cykel 500 SEK, tandem 900 SEK, specialcykel 900 SEK
barnkärra 200 SEK samt packkärra 100 SEK, under förut-
sättning att kunden haft hyresföremålet låst vid stöldtillfället
och till ägaren återlämnar nyckel samt en kopia på polisens
stöldanmälan. Polisanmälan skall göras av kunden personligen.

© 2010 Ewa Henriksson Epost