Näringsterapi

En näringsterapeut har studerat anatomi, fysiologi, biokemi, näringsfysiologi och klinisk nutrition. Inom klinisk nutrition använder man individuella rekommendationer angående kosthållning och anpassat tillskott av vitaminer, mineraler, enzymer, probiotika och andra kosttillskott för att förbättra hälsan och höja livskvaliteten.

Man vill främja hälsan genom att ge näringsämnen som kan förbättra biokemiska, fysiologiska och psykologiska funktioner. Det finns idag över 20 000 vetenskapliga studier som bekräftar de kraftfulla effekter som vitaminer, mineraler, aminosyror och andra kosttillskott kan ha på kroppen och själen.

Med en allt sämre miljö, näringsfattig jord och felaktiga kostvanor har vår generation, mer än många andra tidigare i västvärlden, stort behov av all form av näringsförstärkning. Många så kallade "välfärdssjukdomar" som hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes, övervikt, cancer, astma, allergi, reumatism m fl är först och främst följder av en felaktig livsstil och inadekvat näringsintag.
En näringsterapeut kan ta fram ett behandlingsprogram för att fylla på näringsdepåer och optimera varje persons genetiska potential.

Vitaminer enl. Nationalencyklopedin:
Vitaminer, organiska substanser som är livsnödvändiga (essentiella) eftersom de är förutsättningen för att vissa biokemiska processer ska fungera och eftersom de inte bildas (eller bildas i otillräcklig mängd) i kroppen. Vitaminer måste alltså finnas i tillräcklig mängd i kosten. Människan behöver 13 vitaminer. För flertalet av dessa finns fastställda dagliga minimibehov. Längre tids underskott av ett visst vitamin kan ge bristsjukdom. Flera vitaminer fungerar som koenzymer, dvs. de är nödvändiga för optimal aktivitet hos ett visst enzym. Andra vitaminer fungerar som signalsubstanser, medverkar i transportprocesser eller utgör antioxidanter.

Mineraler, spårämnen.
Mineraler utgör endast en liten del av kroppen men har ändå mycket stor betydelse för vår hälsa. De mineraler vi får i oss via födan fyller många viktiga funktioner i kroppen.
Vi behöver mineraler för att bygga upp skelett, tänder & brosk, för att vi enkelt ska kunna upprätthålla vatten- och saltbalansen i kroppen samt för att nervimpulser och signalöverföring mellan celler ska fungera.
Mineraler är ingenting som kroppen själv kan tillverka utan måste tillföras via födan.

© 2014 Ewa Henriksson/Ängsgården Epost