Hårmineralanalys

hairanalysis
Ditt hår innehåller alla mineraler som finns i kroppen. I de flesta fall  återspeglar det också hur stor mängd det finns i kroppsvävnaden. Resultatet från en hårmineralanalys kan alltså ge en klar bild av din invärtes miljö, samt hur pass effektivt din kropp arbetar.

Hår är av flera olika skäl en idealisk vävnad att analysera för att kontrollera sin näringsstatus och även eventuell tungmetallsbelastning. Att ta ett hårprov är skonsamt. Det är enkelt att utföra. Det är dessutom lätt att förvara provet och att transportera det. Alla de viktiga näringsämnena och toxiska elementen ackumuleras i håret.

Hårmineralanalysen är baserad på tjugo års klinisk forskning av den amerikanske biokemisten David Watts. Resultatet redogörs detaljerat i den personliga analysrapport som du erhåller.
Uppföljande tester hjälper också till att bedöma förbättringar i den näringsmässiga statusen efter att man tagit tillskott eller efter förändringar i kost och livsstil.

© 2014 Ewa Henriksson/Ängsgården Epost