ESTeck är en hälsoscanning och analysmetod som är utvecklad av läkare, fysiker, statistiker och matematiker i Frankrike. ESTeck analyserar alla organs funktioner och dess föregångare EIS har funnits i Sverige sedan 2004.
Utvecklarna bakom EIS har kommit ut med en helt ny version som heter ESTeck och som även innehåller en HRV/Oxymeter. Metoden är främst utvecklad av Dr Maarek som är en neurolog från Frankrike numera bosatt i USA där han med sitt amerikanska team har tagit fram den helt nya versionen. Redan innan denna standardisering har EIS en klassificering som medicinskt godkänd klass 11.

EISscanning

I tidigare version av EIS genomförde man en mätning som tog 3 minuter varpå man fick fram biokonduktiviteten i de enskilda organen. Därefter jämfördes dessa värden med normvärden. Avvikelser ifrån ett bestämt normvärde genererade information om kroppens fysiologi. Istället för en mätning genomförs nu tre stycken olika mätningar som tar 4 minuter och därefter görs några statistiska bedömningar, matematiska beräkningar och korsanalyser för att säkerställa resultaten ytterligare. Den nya versionen är mer nischad mot fitness, träning, livsstil och kroppsbehandlingar än den tidigare.

Information som framkommer ESTeck

* Alla organs funktionalitet – baserat bland annat på organens biokonduktivitet
* Cirkulation – Syresättning (uträknat generellt och för varje organ)
* HRV (Heart Rate Varibility) – Ger en omfattande bild av hjärtats funktion o cirkulation.
* Metabolisk funktionsanalys
* Hormonpanel
* Inflammations och pH- värde i varje organ
* Livsstilpanel
* BMI kroppskonstitutionsmätning
* Eventuella närings- , mineral- och spårämnesbrister
* Evaluering sport – där man gör en test före o efter träning för att se kroppens reaktion
* Speciell panel för kiropraktorer och andra kroppsterapeuter.
* Sammanfattande panel med en förklaring som kan vara grunden för problemen t.ex. stress eller livsstilESTeck hälsoanalys med HRV /oxymeter

ESTeck som den nya versionen heter så har man tagit fram ett normvärde för hur ett organ ser ut elektrokemiskt vid optimal funktion. Organen delas in i organsystem som alla representeras i olika rutor. Den första mätningen fastställer om ett organ är i normal biokonduktivitet eller fungerar i över- eller underfunktion.

* Matsmältningen
* Neurologiskt – hjärnan
* Hjärtat
* Autonoma Nervsystemet
* Hormonella systemet
* Respiratoriska systemet
* Metabolisk funktionsanalys
* Njurar och urinvägar

Bilderna allra längst ned i bilden är till för om man vill utvärdera livsstilen eller gå in och göra en analys före och efter träning. Detta för att kunna optimera sin träning och skräddarsy den för sin fysiologi. Det finns även en speciell panel som används av kiropraktor.

1-hur-resultatet_clip_image002Nu kan man gå in och studera de olika organen och organsystemen för mer information.

analys-magen2


Hälsoanalysen inkluderar en speciell panel för Hjärt- och kärlsystemet framtagen med vad man kallar en HRV (Heart Rate Variability) enhet.

hjarta-2


Nedan bilder från livsstilsanalys:

ny-version-traning


ny-version-bmi

Varje medicinsk undersökning arbetar utifrån sin specialitet och informationen varierar på grund av vilken teknik man använder sig av. E.I.S. genomför en funktionsmedicinsk analys och kan utgöra ett komplement till andra undersökningsmetoder
Ytterligare värden som framkommer vid analys

* Ph - värde
* Signalsubstanser – stresshormoner – dopamin – serotonin
* Hormoner
* Triglycerider - kolesterol
* Ämnesomsättningsprofil
* Fria radikaler – oxidativ stress
* Syretryck och koldioxidtryck
* Mineralstatus
* Mitokondrie verksamhet – beskriver hur cellens energiomsättning fungerar
* Grundämnesomsättning - basalmetabolism
* Förslag på näring som skulle stödja funktioner som har en avvikelse
* Livsstilanalys
* Träningsanalys
* Kiropraktordel

Utifrån ovanstående värden sammanställer jag ett handlingsprogram för individen.


CE 0459 Class IIa – Europeiskt godkänd för medicinsk användning.
CSA class 8750 81 / 875001– Kanadensiskt och amerikanskt medicinskt godkännande.

© 2014 Ewa Henriksson/Ängsgården Epost