Imu300folder
Födoämnesallergi typ III

Med hjälp av ImuPro testet är det möjligt att diagnostisera IgG födoämnesallergi. IgG-mätning av den här omfattningen görs inte i dag inom den svenska sjukvården. Oftast vet man inte om att man har en typ III födoämnesallergi pga av den fördröjda reaktionen. Den ”felaktiga” responsen av immunsystemet kan i längden orsaka kronisk inflammation. Inflammationen kan påverka olika delar av kroppen beroende på tidigare skador, sjukdomar eller genetiska förutsättningar. Vanligt är mag- och tarmbesvär, värk i olika delar av kroppen, hudåkommor (psoriasis, dermatit) kronisk trötthet mm.

ImuPro patientbroschyr (pdf - ladda ner
här)

"ImuPro PreScreening" med 7 födoämnesgrupper som testas.
PreScreening2


Testen görs genom ett venöst blodprov, som tas på vårdcentral/laboratorium.

"ImuPro300" med 270 födo- och tillsatsämnen

I testresultatet prestenteras och förklaras analysresultatet i detalj och beskriver de födoämnen som man har reagerat emot, ger också tips hur man kan undvika och ersätta dem. Reaktionsresultatet graderas från 1-4, där 1 är en svag reaktion och 4 en stark reaktion. Det ingår också en "Patienthandbok" som berättar om vikten av en välbalanserad rotationsdiet och ger vägledning hur man kan lägga upp dieten. Även en receptförslagspärm finns med som är anpassad efter det personliga analysresultatet.


1
2
3

© 2014 Ewa Henriksson/Ängsgården Epost