Adrenocortex Stress Profile (ASP)
Men hjälp av denna salivanalys kartläggs den bioaktiva nivån av kroppens viktigaste stresshormoner, kortisol och DHEA. I motsats till blodanalys mäts här fria obundna hormonfraktioner, vilka har effekt på målvävnaderna.
Denna analys är ett bra hjälpmedel vid sökandet efter biokemiska obalanser som kan ligga bakom oro, panikkänslor, depression, allergier, kronisk trötthet, fetma, dysglykemi (blodsockerstörningar), sömnsvårigheter, mensproblem, migrän, återkommande infektioner, läckande tarmslemhinna och en rad andra kliniska åkommor.

Kortisol och DHEA påverkar:
• Ämnesomsättningen
• Anti-inflammatoriskt gensvar
• Sköldkörtelfunktionen
• Motståndskraft mot stress
Ändrade mängder av kortisol och DHEA kan ha en stor inverkan på:
• Energinivåer
• Emotionell balans (humöret)
• Motståndskraft mot sjukdomar
• Allmänt välmående
Fastän kortisol och DHEA produceras av samma binjurebark (binjurekortex) uppvisar dom motverkande egenskaper.
Kortisol: Många av kortisolets fysiologiska aktiviteter handlar om att mobilisera reserver. Kortisol utsöndras i stora mängder vid fysiologisk och/eller psykisk stress. Under långvarig stress kan detta leda till en felanpassning hos binjurebarken och adrenal hyperplasi (celltillväxt).

För höga nivåer av kortisol kan inverka på:
• Ben- och muskelvävnad
• Kardiovaskulär funktion
• Sömn
• Immunförsvar
• Sköldkörtelfunktion
• Viktkontroll
• Glukosregleringen
• Åldrande

Med tiden kan kortisolutsöndringen försämras vilket kan leda till:
• Kornisk trötthet
• Allergier
• Mensproblem
• Artrit (inflammerade leder)

DHEA till skillnad från kortisol utövar mest anabola aktiviteter (uppbyggande/tillfrisknande) och balanserar kroppens gensvar mot stress.
DHEA bidrar med:
• Att utgöra substrat för syntetisering av könshormoner (dvs. inget DHEA, inga könshormoner)
• Att bromsa nedbrytande processer och åldrande
• Att stötta den immunologiska funktionen och energiproduktionen
• Att öka insulinkänsligheten, stötta sköldkörtelfunktionen och syntetisering av protein m m.

Obalanser av DHEA är förknippat med:
• Sänkt immunförsvar
• Depression
• Insulinresistens
• Alzheimers
• Cancer
• Panikångest
• Fetma
• Hjärtkärlsjukdom

Testsubstrat: 4 salivprover tagna från morgon till kväll.


CDSA 2.0 - Omfattande magtarmanalys
Matsmältningsproblem och problem med tarmen är några av de vanligaste problemen som får människor att söka hjälp inom vården.
CDSA 2.0 är den mest omfattande och avancerade av magtarmanalyser utifrån avföring som testsubstrat som finns. Detta nya ”gold standard”-test ger omfattande kunskap om magtarmkanalens hälsotillstånd, kan hjälpa många av de människor som tidigare sökt hjälp men inte fått någon.
Vilka svar kan CDSA 2.0 ge? En nedsatt matsmältning och ett nedsatt näringsupptag kan ge upphov till obalans i tarmens bakterieflora och symptom som förstoppning, diarré, gasbildning, uppkördhet och inflammation kan uppstå som en konsekvens av detta.
Även andra problem i kroppen kan härröra från en nedsatt matsmältning. Exempel på sådana är osteoporos, diabetes, artrit, automimmuna sjukdomar, fibromyalgi och trötthet.
Measurement
Vid analysarbetet med CDSA 2.0 används avancerad bioteknologi för att kartlägga matsmältning, upptag av näring, funktion av bukspottskörteln, sekundära gallsyror, inflammation och tarmens bakterieflora.
Analysen påvisar även eventuell förekomst av parasiter och jästsvampar. Med hjälp av CDSA 2.0 kan man identifiera inflammatoriska tillstånd som allergisk reaktion, IBS (Irritable Bowel Syndrome/kolon irritable) ulcerös colit och Crohns.
Även tarmskador orsakade av exempelvis antiinflammatoriska läkemedel kan påvisas.
Behandlingsförslag mot skadliga mikroorganismer ingår i analyssvaret. Vid varje prov där det finns en bakteriell obalans, svampöverväxt eller parasitförekomst görs ett sensitivitetstest där man kartlägger behandlingsmöjligheterna med såväl läkemedel som naturliga medel.
Se www.scandlab.com för mer information.


Comprehensive Female Hormone Profile
Den kvinnliga hormonprofilen tar 29 dagar att genomföra och innebär flera salivprov. Man analyserar halter av estradiol, progesteron, testosteron, kortisol, DHEA och melatonin. Hormonrubbningar kan bidra till mensproblem, infertilitet, endometrios, bröstcancer, osteoporos och visar eventuell risk och orsak till viktproblem, stress, utmattning, immundysfunktion och hjärtkärlsjukdom. Analysen utförs vid Genova Diagnostics USA. Analyssvaret kan ta 3 veckor. 


83054
Omfattande grundämnesanalys i urin
(Comprehensive Urine Element Profil)
I denna analys mäts utsöndringen av 20 toxiska mineraler/metaller och 15 hälsobefrämjande mineraler. Toxiska mineraler kan ansamlas i kroppen som en följd av arbetsmiljön eller exponering i övrigt av gifter i luften, jorden, kosten eller dricksvattnet. Långvarig giftexponering kan försämra funktionen hos lungor, hjärta, lever, njurar och immunförsvar. Den kan också inverka negativt på  kognitiv hälsa, energinivå och fertilitet samt påskynda åldrandet. Även neurologisk utveckling och funktion försämras av exponering av giftiga mineraler. Kvicksilver är ju en ökänd aktör i dessa sammanhang.   
Förutom mätning av klassiska gifter, undersöks halter modernare gifter som emanerar från medicinen, rymdteknik, kärnkrafts- och elektronikindustrin.  Annan ohälsosam industriell verksamhet omfattar:
  • Svetsning och metallbearbetning
  • Rörmokeri
  • Oljeraffinering
  • Sophantering
  • Tillverkning av färg och pigment

NutrEval Med hjälp av NutrEval (nutritional evaluation) kan man kartlägga sitt behov av olika näringsämnen. Det är den mest omfattande test inom detta område som finns. Efter en analys slipper man gissa sig till vilka kosttillskott man behöver. Det finns för övrigt antaganden om att ett obalanserat intag av kosttillskott t o m kan motverka sitt syfte. Med hjälp av NutrEval-testet kan man optimera sitt näringsintag, säkra en bättre hälsa och t o m bli av med kroniska sjukdomar.

NutrEval är en unik testprofil som:
• Kartlägger övergripande näringsstatus
• Tar reda på behov av vitaminer och mineraler
• Ger vägledning om sjukdomsrisker
• Ger ett koncist och lättolkat svar genom ett "Interpretation at a Glance" med personliga rekommendationer avseende:
       - Antioxidanter
       - B-vitaminer
       - Mineraler
       - Aminosyror 

Melatonin - Sömnprofil
Melatonin är kroppens eget sömnhormon, som bildas i ett rytmiskt mönster under dygnets alla timmar. När vi utsätts för starkt dagsljus minskar bildningen av melatonin och sömnighet motverkas. Kontraster mellan ljus och mörker är bra för melatoninproduktionen. Melatonin tillverkas i hjärnans tallkottkörtel främst under natten, oberoende av om man sover eller inte. Det finns också gott om melatonin i ögats näthinna. Ungefär var tredje person har till och från sömnproblem utan att det direkt påverkar hälsan. Det är oftast kvinnor som har svårt att sova. Allvarliga och långvariga sömnproblem leder ofta till sämre livskvalitet. Dessutom tycks det finnas ett samband mellan sömnsvårigheter och ökad risk för hjärt-kärlsjukdomar och depressioner. Sömnbrist kan bidra till ökad smärtkänslighet och därmed förvärra symtomen vid vissa sjukdomar, till exempel elöverkänslighet, kronisktrötthetssyndrom, ledgångsreumatism och fibromyalgi. Dålig sömn kan också bidra till högt blodtryck. Sömnen har i sig en blodtryckssänkande effekt och för lite sömn försämrar kroppens förmåga att reglera blodtrycket så att det hålls på en normal nivå. Sömnprofilen visar hur kroppen tillverkar melatonin över en dygnsperiod.

Analysen utförs vid Great Smokies Lab i USA. Analyssvaret kan ta 3 veckor. 

© 2014 Ewa Henriksson/Ängsgården Epost