En professionellt utförd massage gör gott för både kropp o själ.

 Forskareöver hela världen konstaterar att massage påverkar det autonoma
(icke viljemässiga) nervsystemet, att hormoner som ger lugn frigörs, blod-
cirkulationen ökar och musklernas spänning minskar. 


Massage
• gör spända muskler mjuka och elastiska
• ökar blodcirkulationen i musklerna
• ökar lymfcirkulationen
• stärker immunförsvaret
• har en avslappnande effekt på kroppen
• ger en djupare och lugnare andning
• ökar utsöndringen av vätska och restprodukter
• ger en ökad kroppskännedom
• motverkar ärrbildningar efter skador i muskelvävnad
• har god effekt på träningsvärk
• motverkar spänningar vid smärttillstånd
• motverkar stress
• har en lugnande effekt på nervsystemet
• ökar vår koncentrationsförmåga
• ökar kroppens allmänna välbefinnande

Under behandlingen kan massören använda flera olika tekniker. De vanligaste är:
* försiktiga strykningar över huden
* knådning av musklerna
* gnidningsrörelser och tryck på djupet i till exempel ryggmusklerna med hjälp av tummar eller
pekfingrar
* korta, snabba, rytmiska slag mot huden med sidan av händerna, kupade handflator eller knutna
händer
* plockande rörelser då huden nyps ihop, plockas upp och släpps
* vibrerande rörelser.
massage
Hur stort område som behandlas beror på vilka besvär man har.
Behandlingen brukar ta en halv till en timme. Man väljer själv hur lång behandling man vill ha. Efter avslutad behandling får man ofta ligga och vila lite innan man stiger upp.

Om man har haft besvär under lång tid behövs det ofta flera behandlingar. Vid till exempel en sträckning kan det räcka med en eller några få behandlingar. Ibland får man lära sig stretchövningar som kan utföras hemma mellan behandlingarna.

Det kan göra lite ont att få massage
Det känns inte alltid skönt under själva massagen, utan det kan rent av göra lite ont när massören tar i. Även om det gör lite ont brukar man ändå uppleva att behandlingen känns välgörande för kroppen. Om det skulle kännas obehagligt får man tala om det så att massören kan anpassa behandlingen.

Man kan bli dåsig
Många känner sig trötta och dåsiga direkt efter en massage. Den rofyllda situationen har gjort kroppen behagligt avslappnad. Tröttheten går över, men det kan vara bra att inte planera in krävande aktiviteter alldeles efter en massagebehandling. En del känner sig lite frusna och några kan få huvudvärk.

Efteråt känns det skönt
Dagen efter en massagebehandling kan man känna sig lite stel i kroppen, ungefär som vid träningsvärk, men det brukar snabbt gå över. Sedan känner man sig i stället mjukare och mer rörlig i kroppen än före behandlingen. Massagen kan även ha en stimulerande effekt och förbättra prestationsförmågan när man idrottar.

Massage brukar inte orsaka biverkningar eller allvarliga komplikationer.

© 2014 Ewa Henriksson/Ängsgården Epost